Prezydent RP patronem projektu Instytutu Łukasiewicza

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda objął honorowy patronat nad kampanią informacyjno-edukacyjną „Jak było naprawdę? Niemieckie obozy, polscy bohaterowie”.

Prezydent RP docenia inicjatywy, których celem jest upowszechnianie w świecie prawdy o obozach koncentracyjnych i zagłady utworzonych w czasie II wojny światowej na ziemiach polskich okupowanych przez Niemcy – napisał Minister Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta w liście adresowanym do prezesa Fundacji Instytutu Łukasiewicza.

Celem przedsięwzięcia przygotowanego przez Instytut jest przeciwdziałanie używaniu kłamliwego sformułowania „polskie obozy koncentracyjne” i upowszechnienie wiedzy o bohaterskiej postawie Polaków podczas II wojny światowej. Adresatami projektu są przede wszystkim zagraniczni dziennikarze. Fundacja przygotowuje serwis internetowy w trzech wersjach językowych (polskiej – jakbylonaprawde.pl, jakbylonaprawde.eu; angielskiej – whatwasthetruth.eu oraz niemieckiej – wiewareswirklich.eu), a także publikację, która trafi m.in. do miejsc pamięci i muzeów związanych z tematyką II wojny światowej. Powstanie także pakiet materiałów elektronicznych, który w listopadzie zostanie rozesłany do 300 redakcji w USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda